Naar inhoud

Pronkbeker met deksel

Collection

Oktober 2016

Brugge – Loys van Nieukerke jr. – 1635/36

In de 16de en 17de eeuw telt het pronkzilver talrijke drinkbekers met de meest diverse vormen. Het zijn gebruiksvoorwerpen maar ook en vooral decoratieve objecten van grote waarde. De modellen met grote afmetingen worden door de genodigden aan elkaar doorgegeven: een uiting van beleefdheid en erkenning tussen disgenoten. De handeling van het drinken herhaalt op die manier het ritueel van het Laatste Avondmaal.

Het voorwerp dat we hier zien, is een typisch renaissancemodel zoals die in de Nederlanden werden vervaardigd. Het staat op een sterk gewelfde ronde voet die een schacht bestaande uit een ring en een eivormige knoop ondersteunt. De hoge beker is onderverdeeld in drie registers waarvan de bovenste en de onderste bol zijn. Aan de knoop en aan de verdikking van de voet zijn laterale voluten bevestigd die nog van hun oorspronkelijke hangers voorzien zijn. Een identiek decor, bestaande uit geciseleerde en gedreven motieven die gebladerte, trossen vruchten en zeer geprononceerde hoofden van engeltjes voorstellen, dient als versiering van de verschillende delen van de drinkbeker. Op het gewelfde deksel bevinden zich ornamentele voluten. Het geheel wordt bekroond door een lansier in antieke stijl, gewapend met een lans en een schild. Het deksel is bedoeld om vergiftiging van de drank te voorkomen.

Loys Van Nieukerke jr. verwierf de meestertitel in Brugge in 1607. Van die edelsmid zijn ook andere drinkbekers gekend.

Verguld zilver.
h 47,5cm.
Herkomst: 1978, Schenking Claude en Juliette D'Allemagne.
Inv. nr. sda437

Merken: op de hals

1.,2.  Leeuwenkop & gotische letter B voor de stad Brugge.
3. Jaarletter: G voor 1638/39.
4. Meesterteken: processiekruisen in een cirkel.

Het stuk is momenteel bewaard in het niet-toegankelijk bestand van het museum.

 

Back to top