Naar inhoud

De geneugten van de tuin in de 18de eeuw

Tentoonstelling

Van 9 mei 2015 tot 6 november 2016

Tijdelijke tentoonstelling in het museum

Art de l’espace par excellence, le jardin XVIIIe pousse les limites de sa surface au sens propre et au sens figuré. Lieu d’inspiration et d’expression, il offre à la société des Lumières la possibilité de s’interroger sur sa fonction et d’évoluer, en intégrant les attentes liées à la recherche du bonheur absolu. Les divertissements, le libertinage, le goût du voyage, les plaisirs de la table, la philosophie, les sciences au sens large, participent dans ce cadre précis, à la construction d’une société nouvelle basée sur la multiplication des plaisirs.

Als ruimtelijke kunst bij uitstek verlegt de tuin van de 18de eeuw de grenzen van zijn oppervlakte zowel letterlijk als figuurlijk. Als plaats van inspiratie en uitdrukking, biedt hij de samenleving in de Verlichting de mogelijkheid om zich af te vragen welke haar functie is en om te evolueren, door de verwachtingen die verband houden met de zoektocht naar het absolute geluk hier te integreren.  Allerlei vormen van ontspanning, vrijdenkerij, reislust, tafelgeneugten, filosofie en wetenschappen in de ruime zin spelen in dit concrete kader een rol bij de opbouw van een nieuwe samenleving gebaseerd op een steeds groter aanbod van geneugten.

Tarieven

Volwassenen: 5 €  Senioren: 4 €  Kinderen onder de 12 jaar en personen met beperkte mobiliteit: gratis Ook op de eerste zondag van de maand is de toegang tot de tentoonstelling "De geneugten van de tuin in de 18de eeuw” niet gratis

Toegang

Elke dag open van 10 tot 18 uur behalve op maandag, tenzij dit een feestdag  Gesloten op 1 januari en op 24, 25 en 31 december.

Rondom de tentoonstelling

Service des publics

A votre disposition pour les visites guidées, les balades contées ou les visites sur mesure

Partners

Terug naar boven